Giáo dục - Y tế

Ngày 14-07-2021

Hội nghị triển khai luật phụ nữ, trẻ em và bảo hiểm tại xã Nam Phong

(CTV) - Vừa qua, tại xã Nam Phong, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chính sách bảo hiểm; công tác bình đẳng giới và chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các cán bộ, chuyên viên phòng tư pháp, bảo hiểm xã hội, phòng văn hóa – thông tin, phòng giáo dục – đào tạo; phòng LĐTB&XH huyện đã triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về trẻ em; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế tự nguyện. Đồng thời, triển khai nội dung về vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; triển khai các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em và việc xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn cho trẻ em. Tiếp đó, triển khai phổ biến, quán triệt các chủ trường, chính sách của Đảng và nhà nước, văn bản của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh, của huyện về cách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
Xuân Sơn

Các bài liên quan