Chính trị

Ngày 16-07-2021

Kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Cao Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(CTV) - Ngày 15/7/2021, HĐND huyện Cao Phong khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Hai (Kỳ họp chuyên đề) thông qua 9 Nghị quyết quan trọng. Ông Hà Văn Di - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điều hành kỳ họp. Cùng dự có ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện uỷ; ông Quách Văn Ngoan, Phó Bí thư Chủ tịch UBND huyện; ông Bùi Văn Danh, UVBTV HU– Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

   

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Cao Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, HĐND huyện nghiên cứu xem xét, thảo luận đối với 09 tờ trình của UBND huyện về: việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND xã Hợp Phong; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ xóm Tiềng đi xóm Má, xã Bắc Phong; Việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Thạch Yên; Việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Thung Nan và các hạng mục phụ trợ; Việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hồ Thoong xã Tây Phong; Tờ trình về chủ trương thực hiện dự án; giải phóng mặt bằng khu dân cư xóm Bảm xã Tây Phong để thực hiện đấu giá đất; Dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cao Phong.

   

Các đại biểu tham gia đóng góp vào các Nghị quyết tại kỳ họp

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua 9/9 Nghị quyết. Việc thông qua 09 Nghị quyết để UBND huyện có cơ sở pháp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cao Phong.

 

Ông Hà Văn Di - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu Bế mạc kỳ họp ông Hà Văn Di - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã nghiên cứu, tham gia các ý kiến trước khi biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Đồng chí đề nghị: Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, định kỳ báo cáo kết quả với HĐND theo quy định; Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chủ động giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung Nghị quyết; kịp thời phán ánh, kiến nghị với Thường trực HĐND để xem xét, giải quyết.

Phương Nam

 

 

Các bài liên quan