Chính trị

Ngày 22-07-2021

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại huyện Cao Phong

(CTV) - Ngày 20/7, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát Ban thường vụ huyện ủy Cao Phong về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình, có đồng chí Hà Văn Di – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã tập trung triển khai đến các cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chương trình của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thông qua các hình thức: họp nhóm, họp tổ, sinh hoạt chi, tổ, hội…  Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên viết bản cam kết cá nhân rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, ban ngành huyện thực hiện tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Xuân Sơn

 

Các bài liên quan