Giáo dục - Y tế

Ngày 27-07-2021

Hội khuyến học tỉnh kiểm tra thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”

(CTV) - Ngày 21/7, Hội khuyến học tỉnh đã có buổi kiểm tra thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong.

Mô hình công dân học tập tai huyện Cao Phong được Hội khuyến học tỉnh chọn làm thí điểm từ tháng 10 năm 2020 đến nay, tại 3 xã Thu Phong, Nam Phong và xã Tây Phong, mỗi xã có 30 công dân đăng ký tham gia mô hình. Các đối tượng tham gia chia làm 3 nhóm người lao động gồm: nông dân và lao động nông thôn, công nhân khu công nghiệp, trí thức, với 10 chỉ số khung quy định cho từng đối tượng, các cá nhân cần tự giác phấn đấu, thu thập minh chứng, báo cáo chi hội, ban khuyến học vào cuối giai đoạn thí điểm để xem xét công nhận đạt danh hiệu Công dân học tập.

 

Toàn cảnh buổi buổi làm việc

Qua kết quả kiểm tra của Hội khuyến học tỉnh cho thấy 3 xã được chọn làm thí điểm ở huyện Cao Phong đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập’ của hội khuyến học Việt Nam, các đơn vị đã làm tốt công tác  tuyên truyền, vận động, để các cá nhân, gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện vè thời gian, môi trường, nguồn lực cho các công dân đăng ký có điều kiện thuận lợi phấn đấu đạt tiêu chuẩn công dân học tập.

 

Đoàn đi kiểm tra thực tế tại hộ gia đình ở xóm Nam Sơn 2 xã Thu Phong

Qua kiểm tra tình hình thực tế, đoàn kiểm tra của Hội khuyến học tỉnh sẽ đánh giá kết quả bước đầu của huyện trong thời gian thực hiện thí điểm mô hình để có những kiến nghị, đề xuất phù hợp đối với từng địa phương gửi Hội khuyến học Việt Nam nghiên cứu triển khai mô hình Công dân học tập quy mô toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030. 

 Phương Nam

Các bài liên quan