Chính trị

Ngày 12-09-2014

Xã Xuân Phong: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên - thanh niên

(CTV)- Công tác phát triển Đảng trong lực lượng ĐV-TN là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Trong nhiều năm qua, BCH Đoàn xã Xuân Phong, huyện Cao Phong đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, cánh tay phải đắc lực của Đảng.

                                         

BCH Đoàn xã Xuân Phong thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho đội ngũ Bí thư các chi đoàn thông qua các cuộc họp định kỳ. 

Đồng chí Bùi Văn Đành, Bí thư Đoàn xã Xuân Phong cho biết: Hiện nay, xã có 296 ĐV-TN sinh hoạt tại 14 chi đoàn, trong đó, có 38 đồng chí là Đảng viên. Hàng năm, BCH Đoàn xã đã tham mưu cho  Đảng ủy xã tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác phát triển Đảng trong lực lượng ĐV-TN. Đoàn chủ động đề xuất, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trên cơ sở đó, Đảng ủy xã cử các đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia các lớp đối tượng Đảng để bồi dưỡng nâng cao nhận thức và giác ngộ cách mạng cho đoàn viên ưu tú từ đó tăng thêm lòng tin của ĐV-TN đối với sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập để sớm có đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng cho ĐV-TN thường xuyên được đổi mới trên cơ sở phù hợp với từng đối tượng. Triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là các phong trào “Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị, tạo môi trường để ĐV-TN được cống hiến và trưởng thành. Hưởng ứng “Tháng Thanh niên” 2014, BCH Đoàn xã đã huy động lực lượng ĐV-TN bằng nhiều việc làm thiết thực như: tu sửa được 3 km đường giao thông; nạo vét 0,3 km kênh mương; giúp đỡ các gia đình ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách 250 ngày công và 750.000 đ tiền mặt,…

Xác định việc kết nạp Đảng viên là ĐV-TN phải chú trọng chất lượng chứ không phải chạy theo số lượng, thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tổ chức quán triệt thực hiện Kết luận số 138-KL/ĐTN ngày 31/11/2008 của BTV TW Đoàn khoá IX về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện CVĐ "ĐV-TN phấn đấu trở thành Đảng viên ĐCSVN" cho cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, BCH Đoàn xã Xuân Phong đã giới thiệu 17 đồng chí đoàn viên ưu tú và đã có 10 đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Đành, Bí thư Đoàn xã Xuân Phong thì công tác phát triển Đảng trong lực lượng ĐV-TN ở địa phương cũng còn có những hạn chế nhất định như: một bộ phận ĐV-TN nhận thức về Đảng còn chưa thực sự rõ nét; chưa có ý thức tự giác rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Để khắc phục những hạn chế trên, BCH Đoàn xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho ĐV-TN; đẩy mạnh CVĐ “ĐV-TN phấn đấu trở thành Đảng viên ĐCSVN”, đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tổ chức cho ĐV-TN tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thực tiễn để phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú có chất lượng cho Đảng xem xét kết nạp. Với sức trẻ và bầu nhiệt huyết của mình, lực lượng ĐV-TN xã Xuân Phong luôn sát cánh cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh./.

Minh Tuấn

Các bài liên quan