Chính trị

Ngày 03-08-2021

HUYỆN CAO PHONG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

(CTV) - Huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo nội dung Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng chính phủ gồm có 11 chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đó là: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động;  hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;  hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em đang điều trị bệnh covid -19 hoặc là đối tượng F1 phải cách ly; hỗ trợ viên chức nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước. Còn kinh phí thực hiện cho người sử dụng lao động vay để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do Ngân hàng nhà nước Việt Nam tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban liên quan và các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu  những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Phúc Lộc

Các bài liên quan