Chính trị

Ngày 04-08-2021

Tổ số 3 ĐB HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện

(CTV) - Sáng ngày 4/8 tại xã Tây Phong, tổ số 3 đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ hai, lần thứ ba khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri xã Tây Phong và thị trấn Cao Phong.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp HĐND huyện lần thứ hai, lần thứ ba, báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri đã được giải trình tại các kỳ họp HĐND huyện. Tiếp đó, cử tri xã Tây Phong và thị trấn Cao Phong tiếp tục nêu 9 ý kiến, kiến nghị với 20 nội dung đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét giải quyết, các nội dung tập trung vào các lĩnh vực về nước sạch, vệ sinh môi trường; chế độ đối với cán bộ chuyên trách; các vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, điện, đường giao thông; đảm bảo ANTT; chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân khó khăn.

Lãnh đạo các cơ quan liên quan đã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Còn lại các ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được các cơ quan chuyên môn cũng như đại biểu HĐND huyện tiếp thu và sẽ có ý kiến lên cấp có thẩm quyền.

Hồng Quế

 

Các bài liên quan