Kinh tế

Ngày 13-08-2021

Cao Phong tập huấn xây dựng duy trì, cải tiến và mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

(CTV) - Ngày 6/8, UBND huyện Cao Phong phối hợp với Công ty TNHH tư vấn chất lượng Quốc tế và dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM tổ chức tập huấn hưỡng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001: 2015 của cơ quan hành chính cho đại diện lãnh đạo, các cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.


Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ của  Công ty TNHH tư vấn chất lượng Quốc tế và dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM hướng dẫn và chia sẻ các nội dung: Tổng quan những thay đổi cơ bản xây dựng, rà soát, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2015; Hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng và thu hẹp phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gai TCVN ISO 9001 : 20215 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình; Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phụ và tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn công bố và duy trì phù hợp tiêu chuẩn cho các phòng chuyên môn UBND huyện theo phạm vi cần thực hiện và đánh giá thực trạng tại các phòng về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

Phương Nam

Các bài liên quan