Chính trị

Ngày 01-09-2021

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

(CTV) - Ngày 27/8, thường trực HĐND huyện Cao Phong tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Văn Di - TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Kỳ họp thứ 4 là kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện, tại kỳ họp sẽ thông qua các tờ trình của HĐND huyện và dự thảo các Nghị quyết về quy chế ban hành hoạt động, nội quy kỳ họp và quy chế tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trình bày các tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh quy mô dự án, đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. Thông qua các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh quy mô dự án, đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Sau khi thông qua các báo cáo, tập trung thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết của kỳ họp.

Hồng Quế

 

 

Các bài liên quan