Chính trị

Ngày 29-09-2021

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 7

(CTV) - Sáng ngày 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Văn Di – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Hưng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Quách Văn Ngoan - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy và một số ban ngành liên quan của huyện.

Đồng chí Hà Văn Di – Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7 đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc triển khai kịp thời Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng các cấp, tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã tập trung triển khai, quán triệt việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, gắn với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã có các ý kiến phát biểu đề xuất những giải pháp trong triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Di chỉ đạo, tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng; làm tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2021. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; coi nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Xuân Sơn

Các bài liên quan