Kinh tế

Ngày 02-11-2021

Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong lần thứ IV năm 2021

(CTV) - Ngày 28/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ IV năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tính đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong đạt trên 300 tỷ đồng. Trong đó vốn cân đối từ TW trên 280 tỷ đồng, chiếm 89,5% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động địa phương được TW cấp bù lãi suất gần 29 tỷ đồng; tiền gửi tổ chức, cá nhân trên 19 tỷ đồng; tiền gửi tổ viên trên 9 tỷ đồng; số dư nguồn vốn ủy thác địa phương trên 4 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH cấp trên và sự phối hợp tốt của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân tăng trên 4 tỷ đồng; nguồn vốn huy động qua Tổ TK&VV tăng gần 1,2 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 700 triệu đồng. Trên 2.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách, doanh số cho vay trên 100 tỷ đồng.

Hồng Quế

 

 

Các bài liên quan