Kinh tế

Ngày 10-11-2021

Toàn Công ty trồng trên 70 ha chuối

(CTV) - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước xây dựng và hình thành vùng sản xuất tập chung theo hướng hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHHMTV Cao Phong đã chuyển đổi một số diện tích trồng cây có múi kém hiệu quả sang trồng cây chuối. Đến nay, toàn Công Ty hiện có trên 70 ha diện tích chuối, theo đánh giá ban đầu của lãnh đạo Công ty, cây chuối khá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, sinh trưởng và phát triển khá tốt.

 

 

Vườn chuối tiêu hồng đang cho thu hoạch của Công Ty TNHHMTV Cao Phong Hoà Bình

Để tiếp tục hình thành và phát triển diện tích chuối thành vùng sản xuất tập chung, những năm tới Công ty sẽ tiến hành quy hoạch các vùng có điều kiện, đồng thời khuyến khích các hộ nhận khoán đất của Công ty vào liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến các sản phẩm từ chuối, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Phương Nam

Các bài liên quan