Chính trị

Ngày 15-11-2021

Họp chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cao Phong

(CTV) - Vừa qua, huyện Cao Phong đã tổ chức họp ban chỉ đạo chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Cao Phong(15/3/2002 - 15/3/2022). Các đồng chí Hà Văn Di - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quang Hưng - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Quách Văn Ngoan - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp. Về dự còn có thủ trưởng các phòng, ban ngành của huyện.

       

Toàn cảnh cuộc họp 

Lễ  kỷ niệm 20  năm ngày thành  lập  huyện Cao Phong dự kiến sẽ  được tổ chức  từ ngày 7 đến ngày  14/3/2022 căn cứ tình hình thực tế dịch covid 19 trên địa bàn, với  nhiều  hoạt động lễ hội phong  phú như : các chương trình văn hóa, văn nghệ; thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng KN 20 năm thành lập huyện; trưng bày, quảng bá hình ảnh du lịch, KT-XH, QP-AN của huyện trong 20 năm qua. Qua đó, nhằm ôn lại truyền thống của Đảng  bộ, chính  quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Làm cơ sở động lực tiếp  tục  phát  huy  tinh  thần  cần cù sáng  tạo trong lao  động sản xuất; tạo sự đồng thuận, đoàn kết xây dựng huyện Cao Phong ngày  càng  phát  triển.

      Tại cuộc họp, đồng chí Hà Văn Di - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo  các tiểu  ban phục vụ lễ kỷ nệm cần có  sự  phối  hợp  chặc chẽ, sớm triển khai  các kế  hoạch, đảm bảo cho  đợt kỷ niệm diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mục đích yêu cầu và ý  nghĩa.

Các bài liên quan