Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022

(CTV) - Ngày 18/11, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Cao Phong, có đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện, cùng thủ trưởng các ngành, đoàn thể huyện.


Toàn cảnh hội nghị

          Vụ mùa - hè thu năm 2021, thời tiết thuận lợi, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất, nông dân gieo trồng đảm bảo khung thời vụ. Công tác phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi được quan tâm, thực hiện tốt. Diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 45 nghìn ha, đạt 100,3% so cùng kỳ và 100,32% kế hoạch. Diện tích cây lương thực có hạt trên 33 nghìn ha. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 36 vạn tấn, tăng 2,4% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong sản xuất vụ mùa - hè thu năm 2021.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong sản xuất vụ mùa - hè thu năm 2021. Về phương hướng, nhiệm vụ trong sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022, đồng chí đề nghị các địa phương tập trung tập lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ để đạt kết quả toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị nông sản. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi.

Xuân Sơn

 

Các bài liên quan