Chính trị

Ngày 19-11-2021

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Cao Phong

(CTV) - Ngày 16/11, tại hội trường UBND thị trấn Cao Phong, tổ đại biểu HĐDN tỉnh ứng cử tại huyện Cao Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Dũng Phong, Hợp Phong, Tây Phong và thị trấn Cao Phong trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XVII.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã, thị trấn đã nêu 7 ý kiến thuộc 5 nhóm vấn đề đề nghị được giải đáp. Bao gồm, nhóm vấn đề về đất đai; tài nguyên môi trường; giao thông; nước sạch; các vấn đề về chế độ chính sách bao gồm việc chi trả chế độ đối với cán bộ xã Tân Phong trước đây, nay thuộc xã Hợp Phong, chế độ cho các đối tượng làm trưởng xóm, khu dân cư, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà văn hoá xóm, khu dân cư; định hướng về phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện, các giải pháp nhằm đảm bảo thị trường, giá cả cho người trồng cam tiêu thụ sản phẩm.

Trước các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban ngành, đơn vị liên quan đã tiếp thu và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hà Văn Di – TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt cho tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia buổi tiếp xúc cử tri tiếp thu và giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, các vấn đề không thuộc thẩm quyền, đồng chí đã tiếp thu và sẽ tiếp tục đề nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hồng Quế

 

Các bài liên quan