Chính trị

Ngày 26-11-2021

UBND huyện Cao Phong: Tổ chức phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 11

(CTV) - Sáng ngày 24/11, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ 2 tháng còn lại năm 2021. Đồng chí Quách Văn Ngoan - phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị 

Tháng 10/2021, UBND huyện đã tập trung chi đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Làm tốt công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; nhất là việc phòng chống dịch bệnh Covid 19; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, trọng tâm là các xã về đích nông thôn mới năm 2021. Hoạt động sản xuất CN-TTCN đạt được nhiều kết quả tích cực, thương mại dịch vụ diễn ra sôi động với nhiều hình thức phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trong huyện. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh thiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Lãnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.  Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tổ chức chu đáo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh. Công tác an sinh xã hội triển khai đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong 2 tháng còn lại năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng, cây màu vụ Đông. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt, là biện pháp khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh Covid 19. Đồng thời, đóng góp ý kiến chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Quách Văn Ngoan - phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; siết chặt kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021.

 Xuân Sơn

Các bài liên quan