Chính trị

Ngày 26-11-2021

Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ tháng 11

(CTV) - Ngày 26/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11, nhằm đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban thường vụ Huyện uỷ và cán bộ lãnh đạo diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Đồng chí Hà Văn Di, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả công tác của Thường trực Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ giữa 2 kỳ họp Ban thường vụ Huyện uỷ tháng 10 và tháng 11; Dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ Huyện uỷ thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”; Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện uỷ về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2021 – 2025; Công tác đảng viên, công tác cán bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số Dự thảo, Kế hoạch quan trọng như: Dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ huyện uỷ về thực hiện Đề án số 03 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2021 – 2025”; Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện uỷ về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban thường vụ Huyện uỷ và cán bộ  lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2021...

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch. Công tác tiêm vắc xin COVID-19 đảm bảo an toàn. Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác về đến huyện được giám sát chặt chẽ, các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm được triển khai, thực hiện kịp thời.

Đ/c: Hà Văn Di, tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ két luận hội nghị

Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư huyện uỷ Hà Văn Di, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương án để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh; Tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2011; Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt, kiểm soát di biến động của công dân ra vào địa phương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các nhà hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để triển khai các Dự án ngoài Ngân sách; UBND huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; Về công tác xây dựng đảng, cần đặc biệt chú ý đến công tác phát triển đảng viên; Có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các chi đảng bộ trong việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm, quan tâm đến việc gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phương Nam

Các bài liên quan