Chính trị

Ngày 10-01-2022

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Thu Phong

(CTV) - Ngày 7/1/2022, tổ số 5 đại biểu HĐND huyện ứng cử tại 2 xã Thu Phong và Bắc Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

50 cử tri của 2 xã Thu Phong và Bắc Phong đã tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2921-2026 và báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm. Tiếp đó, cử tri tiếp tục có ý kiến kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền một số nội dung về đường giao thông, kênh mương phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn xã Bắc Phong chậm so với kế hoạch; đề nghị điện lực khi cắt điện phải có thông báo trước cho khách hàng và cấp điện trở lại đúng như kế hoạch đã thông báo.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện tham gia buổi tiếp xúc cử tri, ông Bùi Văn Đoan, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện tiếp thu các ý kiến của cử tri và sẽ trình lên các cấp có thẩm quyền trả lời cử tri.

Hồng Quế

Các bài liên quan