Kinh tế

Ngày 14-01-2022

Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong lần thứ nhất năm 2022

(CTV) - Ngày 13/1/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2022. Tại phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

  Năm 2021, tổng nguồn vốn tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong đạt trên 312 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; tăng trên 20,9 tỷ đồng so với năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH cấp trên và sự phối hợp tốt của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân hoàn thành 113%, tăng 21% so với năm 2020; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 700 triệu đồng so với năm 2020; dư nợ các chương trình tín dụng tăng 7,2% so với năm 2020. Hiệu quả từ nguồn vốn tín dựng chính sách năm 2021 có trên 3.300 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Bùi Hoài Nhi – Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban đại diện HĐQT

 ngân hàng CSXH huyện trao giấy khen cho đơn vị xã Thạch Yên

Tại phiên họp đã trao tặng giấy khen của UBND huyện cho 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2021.

Hồng Quế

 

 

Các bài liên quan