Giáo dục - Y tế

Ngày 17-01-2022

Hội Khuyến học huyện Cao Phong: Đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

(CTV) - Ngày 7/1, Hội Khuyến học huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) năm 2021 và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam.

  Trong năm 2021, các cấp HKH huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đẩy mạnh công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập (XDXHHT). Toàn huyện duy trì 100% xóm, bản, khu dân cư có chi hội khuyến học; tổng số hội viên 12.671 người, đạt 28% dân số (tăng 692 hội viên so với năm 2020). 100% các nhà trường có ban khuyến học hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 11 ban khuyến học trực thuộc huyện là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhìn chung, sinh hoạt của các chi hội, ban khuyến học đã đi vào nền nếp. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên luôn được chú trọng. Quỹ Khuyến học được huy động, sử dụng hiệu quả, năm 2021 đã trao 466 suất học bổng với tổng số tiền 146 triệu đồng… Kết quả thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đều vượt chỉ tiêu HKH tỉnh đề ra, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 9.465 gia đình học tập (đạt 89,5%); 29 dòng họ học tập (đạt 70%); 88 cộng đồng học tập (đạt 100%); 28 đơn vị học tập cấp xã (đạt 100%). Nhiều đơn vị có các mô hình học tập đạt tỷ lệ cao như xã Dũng Phong, Tây Phong, Thu Phong, thị trấn Cao Phong…  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022 của huyện Cao Phong

 

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học huyện Cao Phong.

Với những kết quả nổi bật và toàn diện, HKH huyện Cao Phong được T.Ư HKH Việt Nam tặng thưởng bằng khen năm 2021 và cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2016 - 2021.

  Hội khuyến học tỉnh và Hội khuyến học huyện trao bằng khen, giấy khên cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện KHKT- XDXHHT năm 2021

  Cũng nhân dịp này, đã 5 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng HKH Việt Nam; Trung ương HKH Việt Nam tặng bằng khen cho 5 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện công tác KHKT, XDXHHT năm 2021 được Hội khuyến học tỉnh, và huyện khen thưởng.

Phương Nam

Các bài liên quan