Văn hóa - Thể thao

Ngày 17-01-2022

Hội nghị giao ban khối văn hoá – xã hội năm 2021

(CTV) - Ngày 13/01, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị giao ban khối VH-XH năm 2021. Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị giao ban khối văn xã

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các ngành, đơn vị trong khối Văn hóa - Xã hội đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của khối. Lĩnh vực giáo dục đã chỉ đạo thực hiện tổ chức khai giảng năm học mới và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội đã chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 toàn huyện còn 5,33%, giảm 3,17%, so với năm 2020. Trong năm 2021 đã giải quyết việc làm cho 1.326 người lao động; Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân; Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của các di tích lịch sử được quan tâm, công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân, quản lý việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Lĩnh vực Văn hóa thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao thực hiện tốt, đảm bảo tính thời sự. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, cụ thể và hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện nề nếp, kỉ luật, kỉ cương hành chính, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022, đồng chí yêu cầu các ngành trong khối VHXH huyện cần tăng cường công tác thông tin, phối hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. đồng chí  cũng định hướng cụ thể các nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022

Các bài liên quan