Kinh tế

Ngày 18-03-2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Thống kê nhà nước

(CTV) - Sáng 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá công tác thống kê Nhà nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Dự tại điểm cầu huyện Cao Phong có đồng chí Bùi Hoài Nhi, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ngành của huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Cao Phong

Trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng của hệ thống thống kê Việt Nam, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân, Thống kê Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống các văn bản pháp luật về thống kê được sửa đổi kịp thời, sát với điều kiện thực tế và được triển khai có hiệu quả. Mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê được kiện toàn từ Trung ương tới địa phương, tổ chức thống kê tại bộ, ngành, địa phương được hình thành và dần củng cố. Hoạt động thu thập thông tin thống kê được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu. Đặc biệt, trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã rút ngắn và tiết kiệm một nửa thời gian xử lý và kinh phí so với các kỳ tổng điều tra trước. Thống kê nhà nước đã bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành và chính quyền địa phương thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội.

Số liệu thống kê đã được sử dụng thống nhất trong việc đánh giá, tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 ở Trung ương và địa phương; số liệu thống kê cũng được sử dụng trong lập quy hoạch tổng thể quốc gia và từng địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung, thống kê bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định công tác thống kê có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong việc đánh giá, hoạch định chính sách. Do đó công tác thống kê phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, liên tục, lưu trữ và hội nhập. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác thống kê; đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực thống kê. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng ngành thống kê với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thủ tướng tin tưởng, Thống kê Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; khẳng định và đóng góp vai trò ngày càng lớn đối với công tác thống kê của khu vực và thế giới; trước mắt là phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế-xã hội nhanh và phát triển bền vững

Phương Nam

Các bài liên quan