Chính trị

Ngày 23-03-2022

Lễ ký kết phối hợp giữa LĐLĐ và BHXH huyện giai đoạn 2022-2024

(CTV) - Vừa qua, tại hội trường Bảo Hiểm xã hội huyện, Liên đoàn Lao động huyện cùng với Bảo hiểm Xã hội huyện Cao Phong tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2022-2024.

Theo kế hoạch phối hợp, hai ngành sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng Lao động trên địa bàn huyện; phối hợp cung cấp thông tin, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khắc phục những bất cập trong việc ban hành chính sách và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

 

Toàn cảnh lễ ký kết phối hợp

Việc ký kết phối hợp công tác có ý nghĩa hết sức thiết thực trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

Xuân Sơn

Các bài liên quan