Chính trị

Ngày 01-04-2022

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

(CTV) - Chiều 30/3, UBND tỉnh Hòa Bình họp thường kỳ tháng 3, cho ý kiến vào một số văn bản trình BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các nội dung phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; Cuộc họp tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại điểm cầu huyện Cao Phong, có đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện và một số phòng, ban ngành của huyện. Ba tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương thực hiện 237 nhiệm vụ. Trong đó có 192 nhiệm vụ đã hoàn thành. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao đã góp phần quan trọng thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN tỉnh năm 2022, đặc biệt là việc phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Thu NSNN quý I ước thực hiện trên 1.350 tỷ đồng, đạt 38% dự toán Chính phủ, 22% dự toán HĐND tỉnh, bằng 150% so với cùng kỳ năm 2021. Cho ý kiến vào dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành đề án, bởi vốn đầu tư là một trong ba trụ cột quan trọng, có ý nghĩa then chốt và là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT-XH. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số dự thảo văn bản quan trọng đối với thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh như: Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý đất đai trong quy hoạch, đẩy mạnh GPMB tại các khu công nghiệp; kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố năm 2022...Kết luận cuộc họp, đồng chí  Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Bước vào quý II, các sở, ngành, địa phương phải tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, nhất là chuẩn bị các điều kiện sớm khởi công các dự án trọng điểm, dự án trong và ngoài NSNN. Chủ động giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không được để mất vốn. Đồng thời tăng cường giải pháp khai thác nguồn thu NSNN nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra trong năm nay.

Xuân Sơn

Các bài liên quan