Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông năm 2022

(CTV) - Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông năm 2022. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Cao Phong, có đồng chí Bùi Hoài Nhi – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng thủ trưởng các ngành liên quan.

 

Toàn cảnh hội nghị

Vụ chiêm xuân năm 2022, các chỉ tiêu thực hiện cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao, được đánh giá là vụ được mùa. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 65 nghìn ha, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, cây lương thực có hạt đạt trên 34 nghìn ha, tổng sản lượng ước đạt 17 vạn tấn. Toàn tỉnh chuyển đổi được trên 1.300 ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất, gieo cấy lúa và hoa màu trong khung thời vụ tốt nhất. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp, kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành trên các lĩnh vực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết phát triển sản xuất chủ lực theo chuỗi giá trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở những kết quả, hạn chế đã đánh giá, để tiếp tục đạt được những kết quả cao trong sản xuất vụ mùa, hè thu, Sở NN&PTNT cùng các ngành, địa phương căn cứ vào các chỉ tiêu của tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cần tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất với những nội dung trọng tâm: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan để cập nhật, thống nhất số liệu cung cấp thông tin. Các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa và cây màu vụ xuân, triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè thu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ đông.

Xuân Sơn

Các bài liên quan