Tập huấn nghiệp vụ uỷ thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội năm 2022

(CTV) - Sáng ngày 31/5/2022, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Phong phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ uỷ thác vốn vay NHCSXH năm 2022 cho các đối tượng: Trưởng ban xoá đói giảm nghèo, Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn 

          Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ uỷ thác vốn vay NHCSXH, lãnh đạo và nhân viên NHCSXH huyện Cao Phong đã thông tin 14 chương trình cho vay gồm: Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn….Tại hội nghị tập huấn, Phòng giao dịch huyện Cao Phong còn triển khai thông tin một số nội dung về: chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; một số nội dung liên quan về uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn một số biểu mẫu cần thiết liên quan đến vấn đề kiểm tra hộ vay…..

          Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ uỷ thác vốn vay NHCSXH, giúp cho Trưởng ban xoá đói giảm nghèo, Hội đoàn thể, Tổ TK&VV nắm bắt được một số chính sách ưu đãi về vốn vay từ NHCSXH; hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn. 

 Xuân Sơn

Các bài liên quan