Chính trị

Ngày 13-09-2014

Phụ nữ Cao Phong với phong trào thi đua yêu nước

(CTV) - Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, những năm qua, các tầng lớp phụ nữ huyện Cao Phong triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, với tinh thần sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa các nội dung phong trào, cuộc vận động thành nhiều tiêu chí thi đua phong phú, phù hợp với đối tượng, địa bàn và triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Toàn huyện hiện có hơn 7.000 hội viên, sinh hoạt tại 133 cơ sở hội, các cấp Hội đã chú trọng tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cức học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đồng thời triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt của Hội với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015”.

Đặc biệt, các cấp Hội đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua các hoạt động cụ thể như thực hành tiết kiệm đi đôi với chống lãng phí; xây dựng lề lối làm việc khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, duy trì  phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, gắn với  xây dựng “Mái ấm tình thương”. Phụ nữ Cao Phong đã sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể như: “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa”, “Hũ gạo tình thương”, Trong 2 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn huyện thu được 2.109kg gạo, trên 200 triệu đồng đã giúp 217 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn, giúp đỡ hàng nghìn ngày công, cây, con giống; bàn giao và đưa vào sử dụng 7 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 129 triệu đồng.

Thực hiện phương châm hướng các hoạt động về cơ sở, ưu tiên vùng khó khăn, Hội LHPN Cao Phong mạnh dạn tham mưu cho cấp uỷ, đảm nhận “Khâu khó, việc mới” chỉ đạo thành công 85 mô hình địa chỉ tin cậy tại 13 xã, thị trấn, 13 câu lạc bộ sức khỏe sinh sản và câu lạc bộ gia đình hạnh phúc

Hội phụ nữ Cao Phong không ngừng khai thác các nguồn vốn ưu đãi để giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo. Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hiện nay, nguồn vốn do tổ chức Hội quản lý 32 tỷ đồng cho trên 1.500 hộ vay, các nguồn vốn phát huy có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.  Đồng chí Đinh Thị Vĩnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện đánh giá: Phong trào thi đua yêu nước ở phụ nữ đã có bước phát triển và thu được những kết quả đáng phấn khởi; thúc đẩy mọi hoạt động, phong trào phụ nữ, từng bước nâng cao đời sống cho các gia đình hội viên. Chính sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào đã tạo điều kiện cho người phụ nữ có cơ hội vươn tới sự bình đẳng và tiến bộ.

Có thể nói, những việc làm có ý nghĩa thiết thực mà cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Cao Phong mang lại, ít nhiều đã tạo nên “chất keo” gắn chặt những người phụ nữ nơi đây với tổ chức Hội. Họ đã và đang tin vào Hội phụ nữ như tin vào chính bản thân mình.

Phương Nam

Các bài liên quan