Quốc phòng - An ninh

Ngày 15-06-2022

Khai mạc huấn luyện tự vệ các cơ quan huyện năm 2022

(CTV) - Nhằm từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng DQTV, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng địa phương ngày càng vững chắc, ngày 14/6, huyện Cao Phong đã khai mạc huấn luyện tự vệ cho 50 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan huyện năm 2022.

 

Toàn cảnh khai mạc huấn luyện tự vệ các cơ quan huyện năm 2022

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề về giáo dục chính trị pháp luật, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản về phòng thủ dân sự, điều lệ công tác tham mưu tác chiến DQTV; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của DQTV tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; huấn luyện quân sự, kỹ thuật sử dụng vũ khí và kiểm tra bắn đạn thật.

Hồng Quế

 

Các bài liên quan