Kinh tế

Ngày 15-06-2022

Cao Phong: 4 tập thể, 15 cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(CTV) - Sáng 15/6, BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Cao Phong tổ chức tổng kết và công bố kết quả sơ bộ. Đến dự có đồng chí Bùi Hoài Nhi, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế huyện Cao Phong năm 2021.

Huyện Cao Phong có 1.551 đơn vị được tổng điều tra trong 2 giai đoạn từ 1/3 - 31/7/2021. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, toàn huyện có 37 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động có kết quả SX-KD với 890 lao động, 1.465 cơ sở SX-KD cá thể với 1.858 lao động, 38 đơn vị sự nghiệp với 1.416 người; 6 đơn vị hiệp hội với 14 người và 4 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với 42 người.

Giai đoạn 2016 - 2020, bình quân mỗi năm, toàn huyện có số doanh nghiệp tăng 0,69%, số lao động tăng 8,72%; số cơ sở SX-KD tăng 0,37%, số lao động giảm 0,82%; số đơn vị sự nghiệp, hiệp hội giảm 9,81%, số lao động giảm 0,87%; số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo giữ nguyên, số lao động tăng 27,29%.

Năm 2021, đối với doanh nghiệp, tổng nguồn vốn và tổng tài sản là 204 tỷ đồng; tổng doanh thu thuần là 274,622 tỷ đồng , trong đó, 16/37 doanh nghiệp hoạt động có lãi. Đối với cơ sở SX-KD cá thể mặc dù tỷ trọng số lượng cơ sở chiếm 94,45% tổng số đơn vị điều tra nhưng tổng số lao động chỉ chiếm 44,11%; doanh thu bình quân đạt 280,76 triệu đồng/ cơ sở. Qua đánh giá, tốc độ tăng số lượng cơ sở kinh tế (doanh nghiệp, cơ sở XS-KD cá thể) trên địa bàn chậm kéo theo làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Quy mô của cơ sở kinh tế thuộc diện nhỏ nhất của tỉnh, kết quả sản xuất chưa cao.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế năm 2021; UBND huyện Cao Phong tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021./.

 Minh Tuấn

Các bài liên quan