Giáo dục - Y tế

Ngày 28-06-2022

Thị trấn Cao Phong: Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(CTV) - Hội khuyến học thị trấn Cao Phong vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội khuyến học thị trấn Cao Phong hiện có 7 chi hội, với hơn 1.800 hội viên. Nhận thức các phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập và dòng họ học tập, Hội Khuyến học thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn giáo dục và đào tạo, hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng; củng cố tổ chức Hội khuyến học vững mạnh; duy trì quỹ hội và khen thưởng. Qua đó kịp thời khen thưởng, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập. Phong trào khuyến học thị trấn Cao Phong nhiều năm dẫn đầu phong trào khuyến học huyện Cao Phong và điển hình xuất sắc của tỉnh; được Trung ương Hội, tỉnh hội, huyện hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2022.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội khuyến học thị trấn Cao Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học thị trấn Cao Phong đề ra mục tiêu vận động các hộ đăng ký “gia đình học tập”, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 90% hộ đạt “gia đình học tập”, 95% dòng họ, tổ dân phố, đơn vị đạt dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập…Đại hội đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác khuyến học nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác khuyến học nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã thảo luận, bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Cao Phong, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các bài liên quan