Chính trị

Ngày 12-08-2022

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Cao Phong

(CTV) - Vừa qua, tại xã Bắc Phong, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình ứng cử tại huyện Cao Phong đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cao Phong sau kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa 17.

          Tại hội nghị, cử tri huyện Cao Phong được Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cử tri huyện Cao Phong bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVII và những kết quả về phát triển KT - XH của tỉnh trong 7 tháng đầu năm. Đồng thời, kiến nghị một số ý kiến với các cấp, các ngành, nội dung tập trung vào các vấn đề như: thời gian qua, giá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lương thực, thực phẩm liên tục tăng cao, đề nghị Nhà nước có giải pháp bình ổn giá cả thị trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của nhân dân khi tham gia giao thông; giải quyết dứt điểm về vấn đề đất đai; đầu tư làm đường giao thông nội đồng; sửa chữa kênh mương nội đồng, đường điện sinh hoạt tại các xóm bản ở các xã và đầu tư nâng cấp một số công trình dân sinh tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghi tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Phong


Cử tri ý kiến tại hội nghi tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Phong

Ngay sau kiến nghị của cử tri, Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo UBND huyện Cao Phong đã trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị ngoài phạm vi thẩm quyền được Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Xuân Sơn

 

Các bài liên quan