Giáo dục - Y tế

Ngày 03-10-2022

Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022

(CTV) - Ngày 23/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cao Phong tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021 – 2022, Công đoàn các cấp đã tích cực đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động phù hợp với mỗi Công đoàn Cơ sở (CĐCS). Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV). Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được LĐLĐ huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong năm 2021-2022, các CĐCS tặng quà cho hàng trăm CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn và con CBGVNV học giỏi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Nhiều hoạt động Công đoàn được triển khai có chất lượng và hiệu quả. 100% các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho nhà giáo và người lao động theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Phòng GĐ&ĐT huyện chỉ đạo các đơn vị trường học đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào "Dạy tốt, học tốt", "Sáng kiến kinh nghiệm", "Đổi mới, sáng tạo dạy và học". Với phong trào sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021- 2022 đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện trong năm học. Kết quả các phong trào thi đua và cuộc vận động trong năm qua đã góp phần thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục xây dựng CĐCS vững mạnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận các nội dung liên quan đến: Công đoàn phối hợp chính quyền nhà trường tổ chức, triển khai hiệu quả hoạt động công tác công đoàn năm học 2021-2022;  Đoàn viên Công đoàn nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt – học tốt"; công tác phối hợp giữa Công đoàn với nhà trường về thực hiện Quy chế dân chủ,...

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác công đoàn năm học 2021-2022.

Xuân Sơn

Các bài liên quan