Quốc phòng - An ninh

Ngày 31-10-2022

Hội thảo cuốn Lịch sử đảng bộ Quân sự huyện Cao Phong

(CTV) - Vừa qua, Ban CHQS huyện đã tổ chức hội thảo khoa học bản thảo cuốn sách Lịch sử đảng bộ Quân sự huyện Cao Phong(1947-2022). Dự hội thảo có đồng chí Hà Văn Di – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đại diện Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí nguyên là chỉ huy Ban CHQS huyện; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo sưu tầm, biên soạn cuốn sách; đại diện đơn vị tư vấn biên soạn, xuất bản.

       

 Toàn cảnh hội thảo

 

          Cuốn sách “Lịch sử đảng bộ quân sự huyện Cao Phong 1947-2022” có nội dung phản ánh lại quá trình ra đời, hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ Quân sự huyện và lực lượng quân sự huyện Cao Phong; những công lao, thành tích, đóng góp của lực lượng quân sự huyện trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các chặng đường lịch sử; góp phần phục dựng lại những sự kiện lịch sử, bức tranh quá khứ hào hùng của dân tộc, của địa phương, khẳng định sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đóng góp với bố cục, nội dung của dự thảo cuốn sách nhằm hoàn thiện, làm rõ thêm các hoạt động, những dấu mốc, nhân chứng lịch sử trong chặng đường hình thành và phát triển của lực lượng quân sự huyện.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Di –  Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện chỉ đạo tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, củng cố, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, thông tin chính xác, khoa học, khách quan. Đây sẽ là tư liệu quý báu cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Sơn

Các bài liên quan