Quốc phòng - An ninh

Ngày 01-11-2022

Ra mắt mô hình “Thanh niên tự quản về ANTT và xung kích ứng dụng công nghệ cộng đồng” xã Thạch Yên

(CTV) - Xã Thạch Yên huyện Cao Phong vừa ra mắt mô hình “Thanh niên tự quản về ANTT và xung kích ứng dụng công nghệ cộng đồng”. Đây là mô hình tự quản do công an xã chủ trì phối hợp với đoàn thanh niên xã Thạch Yên thực hiện.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình

Thạch Yên là xã vùng 3 với trên 1.000 hộ dân, trên 5.000 nhân khẩu, trong đó 98,2% là dân tộc Mường, trình độ dân trí không đồng đều; xã có địa bàn giáp ranh với 3 huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc nên tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan tới công tác ANTT và các loại tội phạm. Hoạt động của mô hình “Thanh niên tự quản về ANTT và xung kích ứng dụng công nghệ cộng đồng” sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Thạch Yên, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xung kích, tiên phong trong việc hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số trên nền tảng công nehệ phục vụ nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch bệnh.

Hồng Quế 

Các bài liên quan