Giáo dục - Y tế

Ngày 01-11-2022

THÔNG BÁO: Tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong năm 2022

(CTV) - Nhằm cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu về việc làm, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động; hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông.

 Ban Tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

       Thời gian tổ chức:

Phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong được khai mạc vào hồi 8 giờ ngày 06/11/2022.

Địa điểm tổ chức:

 Tại Nhà văn hóa huyện, khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

- Tham gia phiên giao dịch việc làm năm 2022, có khoảng 10 đến 15 doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, tại đây người lao động sẽ được tìm hiểu các đơn hàng tuyển lao động tại các bàn tư vấn và các bảng thông tin giới thiệu việc làm.

- Cũng tại đây, người lao động được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, công khai về giới thiệu việc làm và hướng nghiệp, học nghề, tăng cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo và việc làm trên địa bàn huyện.

Các bài liên quan