Kinh tế

Ngày 09-11-2022

Hội nghị biểu dương các TT, CN tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện mục tiêu kép về phòng chống dịch Covid-19

(CTV) - Ngày 2/11 tại nhà văn hoá huyện, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại địch Covid-9 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và họp bàn các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội của toàn dân, phong trào thi đua thực hiện "Mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế đã nhận được sự đồng lòng, quyết tâm cao của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, từ đó tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát, các mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2021 của huyện cơ bản đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân; trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại địch Covid-9 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Các bài liên quan