Chính trị

Ngày 28-12-2022

UBND huyện Cao Phong: Họp phiên thường kỳ mở rộng tháng 12

(CTV) - Ngày 27/12, dưới sự chủ trì của Đồng chí Quách Văn Ngoan - phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức phiên họp thường kỳ mở rộng, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2022, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế , xã hội , quốc phòng an ninh năm 2023 và các chương trình hành động, công tác trọng tâm. Tham dự kỳ họp có đồng chí Hà Văn Di – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, trưởng các phòng ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


Hình ảnh phiên họp 

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình  thực  hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 12 năm 2022; phương hướng nhiệm vụ tháng 1 năm 2023. Kế hoạch về công tác trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, thảo luận kỹ về đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023.

       Năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong năm đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản; công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo gồm: tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử tháng 11 năm 2022.  Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin, của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các phòng, ban chức năng, đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị ban chỉ đạo các chương trình và các phòng chức năng liên quan đến các chương trình kiểm tra, rà soát lại báo cáo, bổ sung số liệu chính xác, hợp lý, đồng thời đề ra kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện của năm 2023 và những năm tiếp theo. Tại phiên họp, UBND huyện đã công bố các Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển lãnh đạo các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Xuân Sơn

 

Các bài liên quan