Chính trị

Ngày 09-01-2023

Uỷ ban MTTQ huyện: Hội nghị lần thứ 9, khóa 23

(CTV) - Vừa qua, Uỷ ban MTTQ huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa 23, Nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Quách Văn Ngoan – phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Danh – Phó chủ tịch HĐND huyện; các Ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện; đại diện các tổ chức thành viên; Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ huyện và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận tạo điều kiện cho các cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn thống nhất triển khai thực hiện các nội dung công tác Mặt trận đạt kết quả cao; việc tổ chức triển khai tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện được thực hiện bài bản, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tích cực được Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng phối hợp thực hiện và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2023. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam. Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh và Giấy khen của Uỷ ban MTTQ huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022. Đồng thời, khen thưởng tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện.

Xuân Sơn

Các bài liên quan