Chính trị

Ngày 06-02-2023

Đảng bộ khối Đảng - Đoàn thể huyện Cao Phong: Tổng kết công tác Đảng năm 2022

(CTV) - Vừa qua, Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Huyện uỷ trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2022 các chi bộ trong Đảng bộ đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý luận, chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lịch sử, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình, kế hoạch của cấp trên. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ trong việc chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hình ảnh hội nghị 

          Nhân dịp này, Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2022.

Các bài liên quan