Chính trị

Ngày 24-03-2023

Huyện ủy Cao Phong: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tập huấn vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTV) - Huyện ủy Cao Phong vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 35 của huyện và thủ trưởng các cơ quan huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh về sự cần thiết, cấp bách của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã tiếp thu những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền miệng của báo cáo viên; kỹ năng nắm bắt, viết bài phản bác những trang thông tin, trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống, những thông tin phản bác, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng về mục tiêu, quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; cương quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo môi trường xã hội ổn định để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống mọi mặt cho nhân dân.

Xuân Sơn

Các bài liên quan