Chính trị

Ngày 25-09-2014

Đảng bộ xã Yên Thượng tập trung lãnh đạo nhân dân xoá đói, giảm nghèo

(CTV) - Yên Thượng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong. Xã có 587 hộ dân với trên 2.457 nhân khẩu. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, bộ mặt nông thôn Yên Thượng thay đổi rõ nét.

Với diện tích gieo cấy cả năm đạt trên 150 ha, sản lượng đạt gần 1.000 tấn đã đảm bảo an ninh lương thực

 trên địa bàn xã Yên Thượng. Ảnh: Tuấn Anh

  Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn vốn đầu tư chương trình 135, nhiều chương trình, dự án khác còn hỗ trợ giống, vốn, KHKT đầu tư cho sản xuất. Đây được coi như đòn bẩy giúp người dân phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của xã đang có những bước tiến từ trong nếp nghĩ đến cách làm mang lại hiệu quả thiết thực. Diện tích lúa cả năm của xã trên 150 ha, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt gần 1.000 tấn, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân đầu tư trồng các cây màu và cây công nghiệp để nâng cao thu nhập với tổng diện tích trên 200 ha. Chăn nuôi bước đầu hình thành phát triển theo hướng hàng hoá với tổng đàn gia súc 2.993 con, 5.840 con gia cầm. Hiện nay, xã đặc biệt quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây mía vào trồng thay thế cây lúa trên diện tích cấy một vụ cho năng suất thấp. Ông Bùi Minh An, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thượng cho biết: Năm 2013, Yên Thượng đã có nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cây mía tím. Từ sự năng động của người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều hộ dân phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của xã năm 2013 đạt 11,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,7 triệu đồng/người/năm.

Công cuộc xoá đói, giảm nghèo của xã Yên Thượng tuy được tập trung nhiều nguồn lực và đã có những tín hiệu đáng mừng, xong do xã có điểm xuất phát thấp, nên hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó, khó khăn lớn nhất vẫn là hệ thống đường giao thông, xã có 12 xóm, trong đó chỉ có đường giao thông đến trung tâm xã được thảm nhựa, còn lại hầu hết đường liên thôn, xóm rải cấp phối, điều kiện đi lại hết sức khó khăn, nhiều công trình đã xuống cấp. Mặt khác, địa bàn dân cư sống rải rác, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều. Để có những bứt phá hơn nữa trong phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, trước mắt xã cần sự đầu tư về hệ thống giao thông, thuỷ lợi.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh của địa phương. Trong đó, tập trung phát triển các loại cây, con chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã như cây mía, lợn bản địa, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và các loại hình dịch vụ. Với những giải pháp đồng bộ, hy vọng rằng Yên Thượng sẽ có những bước tiến dài hơn nữa trong công cuộc xoá đói - giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống thấp hơn con số 55,7% như hiện nay.  

 Hồng Quế

Các bài liên quan