Giáo dục - Y tế

Ngày 29-09-2014

Huyện Cao Phong: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

(CTV) - Ngày 29/9, tại xã Dũng Phong, BCĐ xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục huyện Cao Phong đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục của huyện chủ trì buổi lễ.

Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Kế thừa truyền thống hiếu học của dân tộc và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, huyện Cao Phong luôn coi trọng công tác phát triển giáo dục và đào tạo, đặt mục tiêu phát triển giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Quy mô trường, lớp được mở rộng, các đầu sách tại thư viện huyện không ngừng được tăng lên đáp ứng nhu cầu tự học, tự tìm hiểu thông tin của nhân dân. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia cũng được quan tâm phát triển. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 19 trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ phổ cập giáo dục bậc mầm non đạt 100%, phổ cập giáo dục chống mù chữ đạt 99%; 100% các xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường; chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh học sinh đỗ tốt nghiệp các cấp và tỷ lệ học sinh đỗ các trường Đại học, Cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước.

          Đây là một hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, qua đó góp phần xây dựng một xã hội học tập và tạo ra cơ hội cho mọi người dân, mọi lứa tuổi cùng tham gia học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 sẽ được kéo dài từ ngày 29/9 đến hết ngày 5/10.

Minh Tuấn

Các bài liên quan