Huyện Cao Phong: Mở rộng gần 9.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp

(CTV) - Gần 9.000 ha là tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn huyện Cao Phong. Với diện tích trên, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung trồng một số loại cây trồng chủ yếu như: cam, quýt, bưởi, mía, ngô, lúa,…

Bà con nông dân xã Bình Thanh tập trung sản xuất vụ hè - thu

Với một số cây trồng ngắn ngày, năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch. Diện tích cây ngô đạt gần 2.000 ha, năng suất đạt hơn 41 tạ/ha, sản lượng hơn 8.100 tấn. Cây lúa có tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 1.300 ha, năng suất gần 52 tạ/ha, sản lượng gần 7.000 tấn. Sản lượng cây lương thực có hạt đạt gần 15.000 tấn. Diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện cũng chiếm diện tích không nhỏ với hơn 1.640 ha, trong đó chủ yếu là cam, quýt, bưởi. Ước sản lượng cam, quýt cả vụ năm nay đạt trên 16.500 tấn.

Minh Tuấn

Các bài liên quan