Văn hóa - Thể thao

Ngày 02-10-2014

Huyện Cao Phong: Hiệu quả từ phong trào xây dựng văn hóa công sở

(CTV) - Với 405 lượt cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 37 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (từ năm 2009 2014), phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” của huyện Cao Phong đã tạo ra những chuẩn mực văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giữ vững ANCT - TTATXH, loại bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cao Phong kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại xã Đông Phong

Một điều dễ nhận thấy khi đến làm việc tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện và các xã, thị trấn là bàn ghế, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, những cán bộ được phân công trực đều có trang phục gọn gàng, giao tiếp nhẹ nhàng, tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục văn bản cần thiết. Đồng chí Lưu Văn Trường, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, huyện đã xây dựng 3 tiêu chuẩn mẫu gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với cơ quan, đơn vị), sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển (đối với doanh nghiệp); thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong công sở, doanh nghiệp; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã vận dụng cụ thể, phù hợp; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Từ các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiên cứu, ứng dụng trong cuộc sống như giải pháp trồng cây cam xen quýt ngọt của ngành nông nghiệp; ngành giáo dục đã có 250 lượt sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, áp dụng vào công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đổi mới lề lối làm việc, thực hiện CCHC; cán bộ, công chức ứng xử văn hóa trong giao tiếp với công dân…

Đáng chú ý là trong những năm qua, phong trào xanh - sạch - đẹp đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tổ chức và thực hiện. Hàng ngàn cây xanh các loại đã được trồng trong khuôn viên làm đẹp cảnh quan môi trường. Định kỳ hàng tuần, cán bộ, công chức, người lao động bố trí thời gian để dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở, đến nay, 100% cán bộ, công chức, người lao động của huyện không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không uống bia, rượu vào buổi sáng, trưa trong các ngày làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự, thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở và doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước ban hành.

Nhờ thực hiện tốt phong trào, số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tăng lên hàng năm. Năm 2009, huyện có 66,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đến năm 2013 có 93,2%, dự kiến năm nay có trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Theo đồng chí Lưu Văn Trường, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đến nay, 100% đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào, tự xây dựng cho mình lề lối, tác phong làm việc khoa học, thuận tiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Từ hiệu quả của phong trào đã góp phần để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo  đức tốt.

Theo: baohoabinh.com.vn

Các bài liên quan