Văn hóa - Thể thao

Ngày 07-10-2014

Huyện Cao Phong sôi nổi phong trào xây dựng làng văn hóa

(CTV) - Xóm Xương Đầu, xã Dũng Phong là một trong ít xóm trên địa bàn huyện Cao Phong liên tục trong 9 năm đạt làng văn hóa (giai đoạn 2004 - 2013). Để đạt được kết quả này, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định.

Cơ sở hạ tầng làng văn hoá khu I - thị trấn Cao Phong được đầu tư xây dựng tạo nên diện mạo mới

          Hiện nay, thu nhập bình quân của xóm đạt trên 18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%. 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có phương tiện nghe, nhìn Xóm có sân thể thao rộng 750 m2 và nhà văn hóa rộng 62 m2 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp, vui chơi giải trí của nhân dân. Phong trào VH-VN, TD - TT ngày càng phát triển gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 100% số hộ trong xóm thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá, hành nghề mê tín dị đoan. Hàng năm, xóm có 75% trở lên số hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 60% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 5 năm liên tục.

          Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong nhân dân. Trong đó, chú trọng phong trào xây dựng làng văn hóa gắn liền với xây dựng cộng đồng dân cư có đời sống kinh tế ổn định, cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, tuyên truyền nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thực hiện phong trào này, 100% KDC trên địa bàn đã xây dựng hương ước, quy ước và được nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh. Các công trình hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư xây dựng. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển TTCN, dịch vụ góp phần thực hiện XĐ-GN. Trong giai đoạn 2008 - 2013, toàn huyện có 124 KDC thì có tới 30 KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa 5 năm liền; năm 2013, có 57% thôn, xóm đạt làng văn hóa.

          Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân khẳng định: Cái được lớn nhất mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đem lại là đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết, khơi dậy và phát huy tính sáng tạo, đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Phong trào đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững ANCT- TTATXH, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, XĐ-GN ở địa phương. Phong trào cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tạo nên những chuẩn mực văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh vừa tiên tiến hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Năm nay, huyện đề ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó phấn đấu 77% số hộ đạt gia đình văn hóa, 66% KDC văn hóa. 100% xóm, KDC duy trì và phát huy tốt các hoạt động của đội văn nghệ phục vụ cho các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Theo: baohoabinh.com.vn

Các bài liên quan