Huyện Cao Phong: Đào tạo hơn 1.000 lao động theo Đề án 1956

(CTV) - Ngày 25/11, BCĐ đề án 1956 huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015 và phương hướng giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao giấy khen cho 14 cá nhân vì đã có thành tích

xuất sắc trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

          Với mục tiêu đào tạo nghề cho 1.000 lao động nông thôn/ 1 năm, trong 5 năm qua, huyện Cao Phong đã tổ chức cho 2.891 lao động nông thôn được học nghề, trong đó số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 là 1.041 lao động. Số lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo là 2.457, chiếm tỷ lệ 84%; 160 học viên sau đào tạo được các doanh nghiệp tuyển dụng; 2.297 lao động tự tạo việc làm tại địa phương. Trong 5 năm qua, huyện đã dành tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng để bố trí cho các hoạt động của Đề án. Tính đến nay, toàn huyện đã có 567 lao động thoát được nghèo sau khi học nghề.

          Căn cứ vào kế hoạch phát triển KT-XH và thế mạnh của địa phương, trong thời gian qua, huyện đã chú trọng 2 nghề chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt trong tổng số 9 nghề được đào tạo. Nhiều mô hình trồng cây có múi và mô hình chăn nuôi cho hiệu quả cao. Năm 2015, huyện phấn đấu có 500 lao động và giai đoạn 2016 - 2020 có 2.500 lao động nông thôn được học nghề. Số lao động được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 lần lượt là 300 và 1.500 lao động. Có 6 nghề được đào tạo trong năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 là 8 nghề.

        Tại hội nghị, Sở LĐ-TB&XH đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND huyện Cao Phong tặng giấy khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Minh Tuấn, Đài Cao Phong

Các bài liên quan