Kinh tế

Ngày 26-11-2014

Hội CCB huyện Cao Phong: Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo

(CTV) - Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của “Anh đội Cụ Hồ” trong thời bình gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua, hội viên Hội CCB huyện Cao Phong tiếp tục đoàn kết, phấn đấu trong lao động sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh trật tự và đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội địa phương, trong đó nổi bật là phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo.

Gia đình hội viên CCB Bùi Văn Diền, xã Dũng Phong

phát triển từ nguồn thu chủ yếu là khoai sọ.​

        Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hiện nay, ngoài 147 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm cho hội viên của Trung ương Hội, Hội CCB huyện còn đứng ra nhận và uỷ thác trên 33 tỷ đồng từ các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 50 tổ tiết kiệm vay vốn với 2.766 hộ được vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Trên địa bàn huyện còn một phần nhỏ gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn phần nhiều do tuổi cao, sức yếu và thiếu vốn đầu tư cho sản xuất - kinh doanh. Từ đó, Hội CCB huyện vận động, khuyến khích những hội viên còn sức khỏe, có điều kiện kinh tế, tiên phong, gương mẫu làm nòng cốt trong phong trào thi đua xóa đói - giảm nghèo. Để giúp đỡ hội viên có cơ hội tiếp cận với khoa học - kỹ thuật, Hội CCB huyện khuyến khích, vận động hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh, huyện và các ban chuyên môn tổ chức để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Hội trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển các mô hình, ngành nghề sản xuất - kinh doanh. Đến nay, toàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, làm kinh tế giỏi, khoảng cách đời sống giữa các hội viên vùng thuận lợi và vùng khó khăn được rút ngắn. Tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu của toàn huyện chiếm 36,7%; hộ nghèo giảm còn 12,6%; xây dựng được nguồn quỹ hội trên 700 triệu đồng. Các gia đình hội viên có mức thu từ trên 100 triệu đồng đến 4 tỷ đồng ngày càng tăng. Điển hình như gia đình các cựu chiến binh: Tạ Đình Đào, Bùi Văn Tiến (thị trấn Cao Phong); Nguyễn Thị Hiền, Bùi Văn Tiến (xã Xuân Phong); Bùi Văn Lân (xã Bình Thanh), Bùi Văn Diền (xã Dũng Phong)… Từ các hình thức giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo đã góp phần thu hút hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện đã có 2.442 hội viên sinh hoạt ở 126 chi hội, 19 cơ sơ hội. Hàng năm có 98% hội viên đạt CCB gương mẫu, 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch - vững mạnh, 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hội luôn làm tốt và tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phòng, chống  tội phạm, giữ vững an ninh chính trị -trật tự an toàn xã hội.   

         Không chỉ năng động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế gia đình, Hội CCB huyện Cao Phong còn có nhiều hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc thường xuyên tổ chức nhiều đợt học tập các chuyên đề của cuộc vận động. Đồng thời, đưa vào chương trình hoạt động của Hội những hành động cụ thể nói đi đôi với làm. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đăng ký phần việc “làm theo” gương Bác thiết thực và cụ thể. Đặc biệt, các cấp Hội CCB trong huyện còn gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

         Với những việc làm, hành động cụ thể, Hội CCB huyện Cao Phong đã tiếp tục làm ngời sáng thêm phẩm chất “Anh đội Cụ Hồ” giữa thời bình.

Minh Tuấn, Đài Cao Phong

Các bài liên quan