Quốc phòng - An ninh

Ngày 24-04-2015

Ban CHQS xã Thu Phong: Bế mạc huấn luyện quân sự năm 2015

(CTV)- Sau 10 ngày huấn luyện, vừa qua, Ban CHQS xã Thu Phong đã tổ chức tổng kết đợt huấn luyện quân sự năm 2015.

      Trong thời gian huấn luyện, hơn 50 dân quân tự vệ trong xã đã được trang bị kiến thức về chủ trương, công tác, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cũng như thực hành vũ khí trên thao trường, bãi tập. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về quốc phòng – an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, phát huy cao độ tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh ở địa phương, đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả huấn luyện, về giáo dục chính trị loại khá-giỏi đạt 90%; huấn luyện quân sự khá-giỏi đạt 85%; về điều lệnh loại khá-giỏi đạt 80%. Đánh giá chung huấn luyện quân sự xã Thu Phong năm 2015 đạt loại giỏi.

        Trong thời gian huấn luyện, hơn 50 dân quân tự vệ trong xã đã được trang bị kiến thức về chủ trương, công tác, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cũng như thực hành vũ khí trên thao trường, bãi tập. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về quốc phòng – an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, phát huy cao độ tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh ở địa phương, đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả huấn luyện, về giáo dục chính trị loại khá-giỏi đạt 90%; huấn luyện quân sự khá-giỏi đạt 85%; về điều lệnh loại khá-giỏi đạt 80%. Đánh giá chung huấn luyện quân sự xã Thu Phong năm 2015 đạt loại giỏi. 

 

Lãnh đạo xã Thu Phong khen thưởng các dân quân có thành tích cao trong huấn luyện

Xuân Sơn

Các bài liên quan