Hướng tới bầu cử

Ngày 12-04-2016

Ủy ban bầu cử huyện Cao Phong: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thu Phong

(CTV) - Ngày 4/4, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử huyện, do đồng chí Quách Văn Ngoan - ủy viên ban thường vụ huyện ủy - phó chủ tịch UBND huyện Cao Phong đã đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Thu Phong.

     Sau khi nghe xã Thu Phong báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các thành viên trong đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện đã đánh giá cao những mặt công tác mà xã Thu Phong đã làm được, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót, cần khắc phục trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nhìn chung, đến nay việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được xã Thu Phong thực hiện đảm bảo đúng quy trình theo luật bầu cử, xã đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, thông báo tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu, số lượng những ứng cử đại biểu HĐND xã Thu Phong, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban bầu cử xã tổ chức thành lập các tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; thành lập tổ bầu cử. Từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng theo Luật Bầu cử. Qua kết quả hiệp thương lần thứ 2, danh sách sơ bộ có 42 ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND xã Thu Phong nhiệm kỳ 2016-2021, so với số lượng được bầu là 25 người.

 

Đồng chí Quách Văn Ngoan - phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

       Phát biểu kết thúc tại buổi làm việc, đồng chí Quách Văn Ngoan - ủy viên ban thường vụ huyện ủy - phó chủ tịch UBND huyện nhận định: Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi an toàn, dân chủ, thật sự là ngày hội của toàn dân, từ nay đến ngày tổ chức bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Thu Phong cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử, đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Xuân Sơn

Các bài liên quan