Hướng tới bầu cử

Ngày 16-05-2016

Lãnh Đạo Ban Dân Vận Tỉnh Và Lãnh Đạo Huyện Cao Phong Kiểm Tra Công Tác Bầu Cử

(CTV) - Ngày 10/5, đồng chí Nguyễn Thị Oanh trưởng ban dân vận tỉnh Hòa Bình, cùng các đồng chí thành viên UBBC huyện Cao Phong đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 2 xã Yên Thượng và Yên Lập huyện Cao Phong.

      Tại nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện ghi nhận công tác chuẩn bị của 2 địa phương, đặc biệt việc bố trí niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuy nhiên, cũng lưu ý cần bố trí địa điểm niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoa học để cử tri dễ theo dõi.

   

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra công tác bầu cử tại 2 xã Yên Thượng và Yên Lập

        Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu UBBC xã Yên Thượng và xã Yên Lập thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Luôn bám sát cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình, dự báo các vấn đề phức tạp nảy sinh trước, trong và sau bầu cử để có giải pháp xử lý kịp thời.

Phương Nam

Các bài liên quan